Blog

Termometre Nasıl Çalışır?

Termometre sıcaklık ölçmek için kullanılmaktadır. Çeşitli ortamlar için farklı termometre türleri bulunmaktadır. Termometre ile ölçülmek istenen ortam veya nesnenin sıcaklığı kolaylıkla ölçülebilir. Temelde ısının temasıyla ilgili kullanılan bir cihazdır. Termometrede temasla birlikte meydana gelen değişim sıcaklığı gösterir. Termometreler ile katı ve sıvılardaki genleşme oranı ölçülebilir.

Üç çeşit termometre bulunmaktadır. Bunlar; Katı yani metal termometreler, sıvı termometreler ve gazlı termometrelerdir. Metal yahut katı termometreler, genellikle çok yüksek derecede olan sıcaklıkların ölçümü için kullanılmaktadır. Sıvılı termometreler ise gündelik hayatta da sıklıkla kullanılabilmektedir. Sıvılı termometreler genelde içerisinde sıcaklığın ölçülebilmesi için sıvı barındıran termometrelerdir. Gazlı termometreler ise, sıvı ve katı termometrelere göre ölçüm oranı en hassas olan termometrelerdir.

Sıvılı Termometreler

Sıvılı termometreler, içlerinde sıvı maddeler barındırdığından bu ismi alırlar. Sıvılı termometrelerin içerisinde genelde cıva, alkol ya da renkli ispirto bulunmaktadır. Sıvılı termometreler de kendi içlerinde kullanım alanlarına göre ayrılmaktadırlar.

Bunlar; hastalarda vücut sıcaklığını ölçmek için kullanılmak üzere üretilen hasta termometreleri, günlük sıcaklık değerlerinin ölçülmesi için kullanılan duvar termometreleri ve laboratuarlar için üretilen laboratuar termometreleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Hastalar için kullanılan termometreler genelde 33 ila 42 derece arası sıcaklığı ölçmek için üretilmiştir. Duvar termometreleri 30 ile 50 derece sıcaklığı ölçebilmektedirler. Laboratuar termometreleri ise, -10 ile 110 derece arasındaki sıcaklıkların ölçümünde kullanılmaktadırlar.

Termometre Çalışma Şekli

Termometreler genelde içinde bulunan sıvı maddenin ortamın sıcaklığıyla genleşmesiyle çalışmaktadırlar. İçlerine koyulan sıvı maddeler genelde alkol, cıva, ispirto benzeri maddelerdir. Bu maddeler sayesinde sıcaklık arttıkça sıvı genleşecek ve ortamın yahut maddenin sıcaklığı kolayca ölçülebilecektir. Hastalar için kullanılan termometrelerde, termometre hastanın cildine temas ettirilir. Ve bir kaç dakika beklenerek, hastanın vücut sıcaklığı öğrenilmiş olur.

Burada sıvı madde ile hastanın cildi arasındaki sıcaklık farkı termometreye yansımaktadır. Bu şekilde birçok alanda termometrelerden faydalanılmaktadır. Günlük, haftalık yahut aylık hava durumları da bu şekilde ölçülmektedir. Temelde genleşme ile ilgili sıcaklık ölçüm işlemleri yapılmaktadır. Genleşmenin çeşitli oranlarda olması termometrede gözlemlenir. Ve buna göre ortam yahut madde sıcaklığı kolayca ölçülebilir.

https://endustriyeltestcihazlari.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir